Hizmetlerimiz

YAPI KAYIT BELGESİ
SAYISAL HARİTA ÜRETİMİ
Halihazır Harita Üretimi
Kadastral Haritalar
Şeritvari Haritalar
Plankote ve Ağaç Rölevesi
Maden Yerüstü Haritaları
Batımetrik Haritalar
Özel Amaçlı Haritalar
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projeleri
Köy Yerleşik Sahası Haritaları 
Topoğrafik Haritalar
Tematik Haritalar
Tescile Konu Harita Yapımı ve İMAR PLANI UYGULAMALARI 
Parselasyon Planlarının Hazırlanması
3194 Sayılı İmar Kanunu 18.Madde Uygulaması
Yola , Yeşile Terk , İfraz ve Tevhid ( Ayırma Ve Birleştirme İşlemleri )
İnşaat Ruhsat ve Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS)
İrtifak Hakkı Tesisi vb. Uygulama Çalışmaları
22/a Kadastro Yenilemesi
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
Altyapı Bilgi Sistemleri
Arazi ve Arsa Bilgi Sistemi
DEFORMASYON ÖLÇÜLERİ
Köprü , Viyadük , Tünel ve Otoyollarda Deformasyon Ölçüleri
ALTYAPI VE BORU HATTI
Kanalizasyon Projeleri
Zemin Etütleri
Fizibilite
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
Yer Kontrol Noktalarının Tesis , Röper ve GPS Ölçülerinin Yapılması ve Hesabı
Fiberoptik Altyapı Projeleri 
Avan Uygulama Projeleri
As-Build Uygulama Projeleri
İNŞAAT PROJE VE MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ
İnşaat Ölçmeleri ve Kontrollük Hizmetleri
Altyapı Projeleri Üretim ve Kontrollük Hizmetleri
Kanalizasyon Projeleri
Yol Projeleri
RES,HES.GES Enerji Yatırımları İnşaat Etüd ve Danışmanlık 
ARAZİ GELİŞTİRME
Kamu Arazilerinin Tespiti
Yatırım Danışmanlığı
Proje Geliştirme
RÖLEVE VE 3D RÖLEVE
Cephe ve İnşaat Röleveleri
3D Röleve 3D Modelleme